اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۸۲۳۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۲۱۳۶۳۱۹۳۹ مدیر فروش آقای علی مشهدی ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شهرری (فیروزآباد) جنب پادگان خیابان شهید حجت اصغری شربیانی خیابان جزینی کوچه فجر 3 پلاک 2

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی و فروش (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی و فروش
  • آدرس:
  • شهرری (فیروزآباد) جنب پادگان خیابان شهید حجت اصغری شربیانی خیابان جزینی کوچه فجر 3 پلاک 2

  • :
  • ۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۶۸۲۳۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای جهرمی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۶۸۲۸۳۸
 
 ۰۰۹۸ ۹۲۱۳۶۳۱۹۳۹ مدیر فروش آقای علی مشهدی

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه

مشخصات

  • :
  • کارخانه
  • آدرس:
  • شهرک صنعتی عباس آباد ، انتهای بلوار سعدی ، خیابان امیر کبیر ، خیابان 17 ، بعد از چهار راه ، خیابان 18 ، پلاک 2286

  • :
  • ۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  آدرس