اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۸۲۳۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۲۱۳۶۳۱۹۳۹ مدیر فروش آقای علی مشهدی ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
شهرری (فیروزآباد) ، جنب پادگان ، خیابان صاحب الزمان ، خیابان جزینی ، کوچه فجر 3 ، پلاک 2

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی و فروش (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی و فروش
  • آدرس:
  • شهرری (فیروزآباد) ، جنب پادگان ، خیابان صاحب الزمان ، خیابان جزینی ، کوچه فجر 3 ، پلاک 2

  • :
  • ۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۶۸۲۳۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای جهرمی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۶۸۲۸۳۸
 
 ۰۰۹۸ ۹۲۱۳۶۳۱۹۳۹ مدیر فروش آقای علی مشهدی

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه

مشخصات

  • :
  • کارخانه
  • آدرس:
  • شهرک صنعتی عباس آباد ، انتهای بلوار سعدی ، خیابان امیر کبیر ، خیابان 17 ، بعد از چهار راه ، خیابان 18 ، پلاک 2286

  • :
  • ۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  آدرس