اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۸۲۳۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۴۲۸۱۹۵-۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۲۱۳۶۳۱۹۳۹ مدیر فروش آقای علی مشهدی ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
اتوبان امام رضا علیه السلام بعداز پلیس راه شریف آباد شهرک صنعتی عباس آباد دوربرگردان اول برگرد بسمت دژبانی خیابان مدرس خ ۱۷بعد از چهارراه خ ۱۸پلاک ۲۲۸۶

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی و فروش (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی و فروش
  • آدرس:
  • اتوبان امام رضا علیه السلام بعداز پلیس راه شریف آباد شهرک صنعتی عباس آباد دوربرگردان اول برگرد بسمت دژبانی خیابان مدرس خ ۱۷بعد از چهارراه خ ۱۸پلاک ۲۲۸۶

  • :
  • ۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۶۸۲۳۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۴۲۸۱۹۵-۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای جهرمی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۶۸۲۸۳۸
 
 ۰۰۹۸ ۹۲۱۳۶۳۱۹۳۹ مدیر فروش آقای علی مشهدی

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه

مشخصات

  • :
  • کارخانه
  • آدرس:
  • شهرک صنعتی عباس آباد ، انتهای بلوار سعدی ، خیابان امیر کبیر ، خیابان 17 ، بعد از چهار راه ، خیابان 18 ، پلاک 2286

  • :
  • ۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  آدرس